Word Logopedist bij Therapeutenpraktijk Porto Carrero: Vorm de toekomst van kinderen tijdens daguren!

Functieomschrijving
Therapeutenpraktijk Porto-Carrero zoekt een logopediste. Je komt terecht in een enthousiast team van kinesisten, logopedisten, psychologen en een neuroloog in onze praktijk te Oud-Turnhout.

We werken samen aan de ontwikkeling van kinderen. Je helpt kinderen met taalproblemen, leermoeilijkheden of een articulatiestoornis. Indien je interesses of specialisaties hebt in andere problematieken, kan dit zeker uitgebreid worden.

Profiel
Wij zijn op zoek naar een empathische, spontane en zorgende logopediste die ons team wil vervoegen.
Je hebt een groot hart voor kinderen. Daarnaast hechten we veel belang aan communicatie naar ouders, scholen of andere instanties in het belang van het kind.

Jobgerelateerde competenties

 • Diploma bachelor of master in de logopedie
 • Zelfstandig statuut met eigen RIZIV nummer
 • Op basis van anamnesegesprek, screening en/of diagnostische testen de nood voor
 • logopedische ondersteuning bepalen. Een advies wordt schriftelijk geformuleerd in een bilan.
 • Therapiedoelen- en plan opstellen en dit bespreken met de cliënt en/of ouders.
 • Logopedische therapieën uitwerken en geven aan kinderen met taal-, leer- en/of articulatiemoeilijkheden.
 • Diagnosestelling
 • Informatie uitwisselen en overleggen met ouders, leerkrachten, artsen,…
 • Persoonsgebonden competenties
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandigheid
 • Klantgerichtheid

Aanbod

 • 20 therapie-uren over te nemen, uitbreiding mogelijk. De werkuren kunnen zelf ingepland
 • worden. Mogelijkheid om therapieën eerst mee te volgen.
 • Aangename en ruime therapieruimte
 • Mogelijkheid tot overleg met kinesitherapeuten en psychologen

Mocht je geïnteresseerd zijn om als logopediste aan de slag te gaan, ontvangen wij graag jouw CV.

Plaats tewerkstelling
Therapeutenpraktijk Porto-Carrero
Schuurhovenberg 60 2360 Oud-Turnhout